background image

Betrokkenheid bij de leefbaarheid van wijken en buurten is een belangrijke drijfveer in mijn werk als gebiedsregisseur van een woningbouwcorporatie. Nieuwsgierigheid, zoeken naar verschillende invalshoeken in contacten met bewoners.

Daarnaast wil ik mijn creativiteit ontplooien. Veel richtingen verkennen, want dat vind ik belangrijk. En daartussen wil ik verbindingen maken. Op deze website wil ik mijn talenten laten zien en breng ik verbindingen aan om anderen inspiratie te geven.

Mijn schilderijen en tekeningen gaan over ontmoetingen en de plaats van de mens in zijn omgeving. Ook in het thema 'bootjes' zie ik de verbeelding van het kleine menselijke kunnen (of falen). Dat groepje mensen, op het busstation van Natal gefotografeerd, wordt kwetsbaar in de verschillende situaties waarin ik ze plaats. En die kleine dorpskern, kan die zich wel staande houden in het geweld van de veranderende wereld?

Mijn viltwerk komt voort uit de fascinatie voor ambacht en liefde voor het prachtige materiaal wol en zijde, sterk en zacht. Het thema is omhullen of inpakken. Als kledingstuk, sjawls of vest vanzelfsprekend maar je kunt ook een speelgoedauto inpakken. Laat vooral het materiaal spreken!

Koken is een behoorlijke passie van me en ik wil eten gebruiken om te ontmoeten. Ik wil verbinding maken tussen de passie voor materiaal, het maak-proces en het product: het samen tafelen!

Met mijn werkervaring in organisaties en de lessen van het leven ben ik, na een opleiding, in 2017 gestart met een bescheiden coachingspraktijk onder de naam ER-vaar-coaching (weer mijn bootje!).

Dit ben ik, Ellen Ros, welkom op mijn website!