background image

Als coach maak ik gebruik van mijn werkervaring. Ik kan kritisch (mee) kijken naar de context van een organisatie en heb inzicht in de invloed daarvan op het functioneren van mensen. Daarom heb ik mensen als loopbaancoach kunnen begeleiden.

Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in kindercoaching. Dit jaar heb ik een opleiding afgerond. Ik werk onder andere op een basisschool om kinderen individueel te begeleiden.

Mijn kracht als coach is dat ik niet snel oordeel en rustig waarneem. Mensen voelen bij mij de ruimte om te zijn wie ze zijn. Vanuit een open verstandhouding geef ik heldere feedback op wat ter sprake komt en wat ik zie.

Is er veel verschil tussen het coachen van volwassenen en kinderen?
Als wij kinderen ‘volwassen’ benaderen dan geven wij ze meer zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen én volwassenen benader ik vanuit hun kracht en hun mogelijkheden. Omdat kinderen vaak dichter staan bij hun gevoel en behoefte en minder remmingen hebben, maak ik graag gebruik van creatieve technieken in het coachen. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld faalangst, stress, rouw of sociale weerbaarheid.

Bij mijn coachen maak ik gebruik van:

 

In een korte cyclus van circa 5 gesprekken help ik een persoonlijke vraag te beantwoorden. Voor een coachvraag van kinderen doe ik altijd een gratis intake met ouder(s)/verzorgers.

 

Mijn coachingspraktijk:

Er-vaar-coaching
info@er-vaar-coaching.nl
Tel: 06-51324137
KvK nr. 67566855
Rek.nr. NL91 INGB 0007 6826 25

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging voor kindercoaches Adiona